Pressemeddelelse

Oktober 2021

Ballum IT har solgt den IT-tekniske afdeling af Ballum IT ApS til IT & Co ApS.

Derfor vil I ved tekniske henvendelser fremover blive serviceret af Ballum IT & Co, mens I ved henvendelser vedr. webdesign og digital skiltning fortsat vil have kontakt til Ballum IT ApS, der dog fremover går under navnet Webhuset Ballum.

Telefonnumre, hjemmeside og emailadresser vil stadig være de samme som før.

Baggrunden for salget er ønsket om at kunne levere en mere fokuseret indsats i de to afdelinger som i dag er webafdelingen inkl. digital skiltning og den IT tekniske afdeling. Efter længere tids søgen, er det lykkes at finde en virksomhed der har de samme værdier som os både når det gælder at levere kvalitet overfor vores kunde, og ikke mindst hvad angår medarbejderne i den tekniske afdeling.

Partnerskabet med IT & Co er en unik mulighed for at skabe en stærk IT virksomhed i Sønderjylland med afdelinger både i øst og vest, og dermed blive en markant lokal spiller der favner hele Sønderjylland.

Med salget, bliver virksomheden Ballum IT & Co ApS en realitet, men vil I som kunder opleve samme gode service, de samme teknikere, i de samme biler som altid. Ballum IT & Co vil have til huse i IT møllen på Kystvej 5 i Ballum, nu som kontorfællesskab med Webhuset Ballum.

Derudover betyder familieskabet med IT & Co at Ballum IT’s hidtidige teknikere får tilført ikke færre end 9 kollegaer til sparring og hjælp ved spidsbelastninger. Forskellen på vores to virksomheder er dog at IT & Co har valgt at satse 100% på det tekniske, hvorfor deres team har mulighed for at fokusere mere på dette område end vi hos Ballum IT har.

Med den styrkede organisation håber vi at kunne løfte større opgaver end hidtil, ligesom responstid kan nedbringes yderligere.
IT & Co med hovedsæde i Rødekro, har en klar målsætning om at være sønderjyllands fortrukne IT leverandør, som leverer værdiskabende IT-Support.

De er eksperter når det drejer sig om teknisk rådgivning i forbindelse med nyanskaffelse eller servicering af IT-udstyr, kopimaskiner og print-løsninger, og har gjort det til vores varemærke at kunne forklare selv den mest komplekse IT-løsning på almindeligt dansk. Med andre ord: De helt samme kundskaber og værdier som I hidtil har været vant til.

Jeg (Rene) vil fremover være tilknyttet Webhuset Ballum, men står til rådighed for Ballum IT & Co. Dermed sikrer vi i fællesskab at min viden omkring jeres IT-tekniske forhold fortsat kan sikre jer hurtig service.

Jeg vil gerne sige 1000 tak for mange års godt samarbejde, og glæder mig over at det er lykkes mig at løfte vores niveau til nye højder.

Med venlig hilsen

Rene Christensen, CEO
Webhuset Ballum